W dniu 05 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, odbyły się „Szkolne Mikołajki". Ewa Maciejewska - prezesa Stowarzyszenia Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową „Onkoludki", przeprowadziła na auli szkolnej prelekcję na temat wczesnego wykrywania choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży. Bardzo mocno zostało podkreślone jak ważne jest trwanie przy chorym i jego rodzinie, wsparcie w tych trudnych chwilach.

Ukazano również jakich zachowań należy unikać wobec chorego i jego rodziny. Młodzież otrzymała biuletyny informacyjne opracowane przez lekarza onkologa. W wywiadzie z młodzieżą można było usłyszeć, że „spotkanie było poruszające i dające dużo do myślenia". Głównym celem było uwrażliwienie młodzieży, na równe traktowanie osób niepełnosprawnych, wyglądających inaczej, ale też pozyskanie funduszy na wsparcie dziewięcioletniej Julii - jednej z podopiecznych stowarzyszenia, która po raz drugi zachorowała na białaczkę.

Toteż cała szkoła zaangażowała się w miarę swoich możliwości w przedsięwzięcie. Zorganizowano w pokoju socjalnym „Mikołajkowy sklepik", którego dochody zostały przeznaczone na pomoc dla Julci. Udało się zebrać 320 złotych. Bardzo dziękujemy kolejny raz za życzliwość i otwartość.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA: MŁODZIEŻY, RODZICOM, NAUCZYCIELOM, KTÓRZY UPIEKLI CIASTA JAK I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ZA DOKONYWANE ZAKUPY.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Szkolnego Koła Caritas: p. Beata Czaplicka
Samorząd Uczniowski: p. Agnieszka Łukaszewicz, p. Katarzyna Mosiej
Nauczyciele przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu: p. Katarzyna Maciaszek, p. Justyna Kułakowska

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Back to top