plakat62VI Zjazd „Onkoludków" odbędzie się w niedzielę, 21 czerwca w Ełku, na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej. W tym dniu spotkają się dzieci w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym wraz z rodzinami.

Zjazd jest rodzinnym festynem, podczas którego rodziny dzieci leczonych lub już wyleczonych z choroby nowotworowej mogą znów być razem, ale tym razem w innych okolicznościach, często są to spotkania po latach. Spotkanie służy m.in. zabawie, integracji, odnowieniu znajomości i przyjaźni, wymianie doświadczeń, a także propagowaniu w społeczeństwie wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci.

W programie przewidziano liczne atrakcje dla najmłodszych. Do ich dyspozycji będą dmuchane place zabaw, malowanie twarzy, konkursy. Organizatorzy przygotowali też coś specjalnie z myślą o dorosłych. W strefie medycznej zaplanowano warsztaty jogi, badania – pomiar składu masy ciała, ocenę dermatoskopową skóry, pomiar RR.

Dodatkowo uczestnicy zyskają możliwość konsultacji z dietetykiem, psychologiem, onkologiem dziecięcym. W programie znalazły się również wykłady. Dr n med. Małgorzata Sawicka – Żukowska opowie o tym, co jest ważne w zdrowym stylu życia, szczególnie u pacjentów po onkologicznych „przejściach", zaś doc. Katarzyna Muszyńska-Rosłan spróbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: „Dlaczego jesteśmy silniejsi?" i spróbuje zachęcić młodzież i młodych dorosłych do wspólnych działań na rzecz własnego zdrowia i wsparcia aktualnie chorujących dzieciaków.

Podczas wydarzenia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na nową nazwę „Ozdrowieńców". Uczestnicy zostaną też zaproszeni do udziału w konkursach sprawnościowych a także do konkursu na najwspanialsze, rodzinne ciasto! Nagrodą będzie min. rodzinny weekend w „Lipowym Moście". Piknik zakończy ognisko, na którym nie zabraknie pieczenia kiełbasek i dźwięków gitary.

Wydarzenie jest okazją do promocji wiedzy na temat choroby, jej skutków i sposobów im zapobiegania wśród ozdrowieńców. Zjazd „Onkoludków" to próba stworzenia unikalnej platformy do wymiany doświadczeń, wspierania się nawzajem, pokazania jak dać sobie w życiu radę. Wydarzenie pozwala wzmacniać starania związane z edukacją onkologiczną i budowaniem świadomości w tym względzie w społeczeństwie.

Organizatorami Zjazdu są:

  • Fundacja „Pomóż Im"
  • Stowarzyszenie „Onkoludki".

Wydarzenie objęli patronatem:

  • Prezydent Miast Ełku
  • Prezydent Miasta Białegostoku
  • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Marszałek Województwa Podlaskiego.

Honorowym Patronatem objęła wydarzenie również była Pierwsza Dama Jolanta Kwaśniewska oraz Fundacja „Porozumienie bez barier" w ramach, której działa Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową, członkami której są organizatorzy spotkania.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Back to top