W dniu 24.03.2015 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku został zorganizowany koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenia „Onkoludki " młodzież ucząca się w tej szkole zaprezentowała swoje zdolności artystyczne, wysłuchano krótkiej prelekcji na temat równego traktowania osób niepełnosprawnych, młodzieży zostały rozdane biuletyny informacyjne na temat wczesnego wykrywania choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży, opracowane przez lekarza onkologa.

Odbyła się też zbiórka pieniężna .Kwota 650 zł została przekazana na cele statutowe stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji całej Radzie pedagogicznej , a szczególnie młodzieży za zaangażowanie się i pomoc dzieciom z choroba nowotworową podopiecznym Stowarzyszenia „Onkoludki "

DZIĘKUJEMY !!!