W dniu 04.12.2013 r. w I LO im. S. Żeromskiego jak również w dniu 06.12.2013 r. w ZS nr 1 im. J .Śniadeckiego w Ełku odbyły się prelekcje na temat wczesnego wykrywania choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży, został poruszony temat jak należy zachować się gdy już ktoś z naszego otoczenia zachoruje, bardzo mocno zostało podkreślone jak ważne jest trwanie przy chorym i jego rodzinie, wsparcie duchowe w tych trudnych dla nich chwilach, podczas spotkania młodzież otrzymała biuletyny informacyjne opracowane przez lekarza onkologa, których wydruk został sfinansowany przez Urząd miasta Ełk.

 

Była to kontynuacja wcześniejszych spotkań , które odbywają się w szkołach od dwóch lat .