rozlicz pit online new button Upitax new uruchom2 UPobierz pit button

2019 darowizna

 

20.03.2016. Centrum Handlowe Brama Mazur odbyła sie licytacja wielkanocnych jaj wykonanych przez dzieci i młodzież z Ełckich placówek oświatowych. Dochód z licytacji w kwocie 1120 zł, został przekazany na cele statutowe Stowarzyszenia Onkoludki.

plakatDnia 3 kwietnia 2016 r., godz. 17.00 w Ełckim Centrum Kultury - sala Zebra odbędzie się Koncert Dziecięce Marzenia.

W trakcie koncertu odbędzie się aukcja, dochód z Koncertu przeznaczony zostanie na turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny dzieci po chorobie nowotworowej.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Back to top